Jan Hansen

Prosjekt-referanser

FULLFØRTE PROSJEKTER:

Mai 2011 – juli 2011

Event Manager for ungdoms- og familieleir for Rising Tabernakel.

Menigheten har gjennom mange år stått som arrangør av et åndelig familiestevne, som samler ca 230 personer over til sammen 8 dager, som inkluderer innkvartering, bespisning, møter for voksne og barn og fritidsaktiviteter.  Hele arrangementet er dokumentert som en instruks som beskriver planlegging, organisering, ansvarsforhold, prosjektplaner, dokumentmaler samt hver enkelt arbeidsoppgave.  Oppdraget inkluderte også operativt ansvar for gjennomføring av selve  arrangementet.

 

Juli 2011 – januar 2012

Prosjektleder for kommersialisering av profbox AS.

profbox sto foran en lansering av en web-løsning som skulle effektivisere design, bestilling og logistikk av reklameartikler.  Oppdraget gikk ut på å prøve å få til en kapitaltilførsel for selskapet, for deretter ta prosjektledelsesansvar for å få volum i web-løsningen. Det ble først utarbeidet en søknad om finansiell støtte til selskapet fra Innovasjon Norge, som ikke ble innvilget.  Det ble også gjort fremstøt overfor en mulig leverandør om deleierskap gjennom en rettet emisjon.  Vi lykkes heller ikke med dette, da en del av potensialet hadde blitt redusert fordi de hadde tatt for lang tid fra løsningen ble utviklet til man var klar for å lansere den.  Oppdraget ble da avsluttet uten videre framdrift.