Februar 2007 – april 2011
Adm. Dir. for Corus Bygg Systemer AS i Skien.

Corus Bygg Systemer AS hadde ca. 35 ansatt, og omsatte for ca. 200 mill. Selskapets produksjon er profilering av stålplater til bygg- og anleggsbransjen.
I perioden ble selskapets lønnsomhet betraktelig forbedret, til tross for et fall i volum på 25 % gjennom finanskrisa.
Fokus på operativ effektivitet, finans og kommersielt. Som medlem av Nordisk ledergruppe, hadde vi fokus på strategi, både nasjonalt og nordisk.


Februar 2002 – desember 2006
Daglig leder for Telebryggen AS i Porsgrunn.

Telebryggen AS produserer og selger flytebrygger og marinaanlegg for småbåter. Selskapet hadde i perioden en omsetningsvekst fra 14 til 45 mill., hvor samtidig resultatgraden økte fra 4% til 7%.
Fokus var prosjektledelse av leveranser, logistikk, prosjektering og salg av flytebryggeanlegg.


Desember 1998 – oktober 2001
Daglig leder for Norsk Kjededrift AS i Skien.
Norsk Kjededrift AS eier rettighetene til franchise kjeden ”Svendsen Eksosservice”. Selskapet utviklet er franchiseopplegg og etablerte 9 enheter i Sør-Norge.
Fokus var lokalisering og rekruttering, oppfølging av drift og økonomi for hver enhet.

Ut over dette har jeg vært økonomisjef for to ulike selskapet i til sammen 10 år.


Erfaring fra styre-arbeid:
1. Februar 2012 – dd Styreformann i Profbox AS, Porsgrunn
2. Februar 2007 – april 2011 Styremedlem i Corus Bygg Systemer, Skien
3. Juli 2002 – august 2006 Styremedlem i TeleBryggen AS, Porsgrunn
4. Desember 2005 – desember 2007 Styreformann i Eksos Invest AS, Oslo
5. Desember 2001 – desember 2007 Styreformann i Eksos Jobs AS, Oslo.
6. Desember 2001 – desember 2003 Styreformann i Pre Bil AS, Fredrikstad


Prosjekt-referanser
FULLFØRTE PROSJEKTER:


Mai 2011 – juli 2011
Event Manager for ungdoms- og familieleir for Rising Tabernakel.

Menigheten har gjennom mange år stått som arrangør av et åndelig familiestevne, som samler ca 230 personer over til sammen 8 dager, som inkluderer innkvartering, bespisning, møter for voksne og barn og fritidsaktiviteter. Hele arrangementet er dokumentert som en instruks som beskriver planlegging, organisering, ansvarsforhold, prosjektplaner, dokumentmaler samt hver enkelt arbeidsoppgave. Oppdraget inkluderte også operativt ansvar for gjennomføring av selve arrangementet.


Juli 2011 – januar 2012
Prosjektleder for kommersialisering av profbox AS.

profbox sto foran en lansering av en web-løsning som skulle effektivisere design, bestilling og logistikk av reklameartikler. Oppdraget gikk ut på å prøve å få til en kapitaltilførsel for selskapet, for deretter ta prosjektledelsesansvar for å få volum i web-løsningen. Det ble først utarbeidet en søknad om finansiell støtte til selskapet fra Innovasjon Norge, som ikke ble innvilget. Det ble også gjort fremstøt overfor en mulig leverandør om deleierskap gjennom en rettet emisjon. Vi lykkes heller ikke med dette, da en del av potensialet hadde blitt redusert fordi de hadde tatt for lang tid fra løsningen ble utviklet til man var klar for å lansere den. Oppdraget ble da avsluttet uten videre framdrift.